Om KronJäst

Jästproduktion är ingen tillverkningsprocess i traditionell mening utan en odlingsprocess. Vår uppgift i den processen är att ge jästcellerna exakt de förhållanden som gynnar en bra tillväxt, men framför allt att se till att jästen får de egenskaper som krävs för bakning.

Om KronJäst

Färsk och naturlig jäst, producerad nära dig

Jästbolaget grundades 1893 och jäst har producerats i Sollentuna ända sedan dess, men anläggningen har i alla delar förändrats. Det centrala steget vid tillverkning av jäst är själva fermenteringen, en bioteknisk process där jästen odlas i stora jäskar. Jästtillverkning är en avancerad biokemisk process. Med lång erfarenhet och skickliga anställda bedriver Jästbolaget ett omfattande utvecklingsarbete för att ta fram nya produkter och producera jäst av hög kvalitet.

Jämfört med de flesta andra industriella verksamheter är vi från miljösynpunkt lyckligt lottade. Vår produkt är naturlig och ofarlig för miljön både vid odlingen och vid användandet. Jästbolaget har en ambitiös plan för sitt miljöarbete och har ett femtontal parallellt pågående projekt. De senaste åren har man bland annat sett över samtliga transporter och emballage och ökat källsorteringen. Senast togs ett stort steg vad gäller koldioxidavtrycket. Värmepannan som tidigare eldats med fossil olja är ombyggd och nu används i stället bioolja. Det här är ett av de stora stegen i vårt miljöarbete, det innebär att koldioxidavtrycket i värmeproduktionen har minskat med 96 %. För mer info om Jästbolaget, klicka här.