Tips

Noggrannhet

Var noga med mängderna! Mät och väg så exakt du kan. Då blir det också lättare att göra om ett lyckat resultat!

För varmt degspad

Om degspadet är för varmt försämras jäskraften, eftersom jästcellerna dör.

Vi använder cookies